Nieuwsartikel
Nieuwsoverzicht

Goud slecht grens van 2.000 dollar

Apr 12, 2023

Auteur: Koen Lauwers

Het eerste kwartaal van 2023 was het beste voor goud sinds het tweede kwartaal van 2020. Na een sterk jaarbegin en een tegenvallende prestatie in februari volgde een uitstekende maand maart waar de beste maandprestatie sinds juli 2020 werd neergezet. De eerste dagen van april zet die trend zich voorlopig door. Goud rondde de kaap van 2000 dollar terwijl zilver flirt met de grens van 25 dollar.

Goud noteert sinds het jaarbegin 10,5% hoger in dollar en 7,5% hoger in euro. Ook zilver kende de beste maand sinds december 2020 maar dat was niet voldoende om de slechte februari-maand te compenseren. Daardoor blijft het rendement bij zilver beperkt tot 4% in dollar en 1% in euro. De goud/zilver ratio daalde wel naar het laagste niveau in twee maanden.

Goudkoers Zilverkoers

Na de bankencrisis is het sentiment op de financiële markten drastisch verslechterd. Zo wijzen de meest recente macro-economische cijfers op een afkoeling van de Amerikaanse economie. De ISM-index van de verwerkende industrie daalde fors en ook de index die de activiteit in de dienstensector meet, wijst op een lagere groei. Met name de nieuwe orders zijn in vrije val, wat wijst op een nakende recessie. Het belangrijke banenrapport staat pas vrijdag op de agenda maar beleggers zullen er niet kunnen op reageren omdat de markten gesloten blijven wegens Goede Vrijdag. De neergang blijft niet beperkt tot de VS want Europa gaat dezelfde richting uit.

Deze tegenvallende cijfers gingen gepaard met een verzwakkende dollar en een afbrokkelende langetermijnrente. Beide elementen zijn gunstig voor de goudprijs. De volgende vergadering van de Federal Reserve staat gepland op 3 mei. Volgens de CME FedWatch Tool gaat 56% uit van een status-quo terwijl 44% een renteverhoging met 25 basispunten verwacht. Stilaan groeit de consensus dat de beleidsrente in de Verenigde Staten stilaan op de top zit in de huidige cyclus. In Europa is er nog een beperkte stijgingsruimte.

10 jaarsrenteKoers dollar

Mijnaandelen

Een belangrijke kanttekening die ik eerder al aanhaalde en een niet te verwaarlozen signaal, is de prestatie van de mijnaandelen. Die blijven achter op de prestatie van goud en nog geen klein beetje. De Van Eck Gold Miners index noteert ondanks de doorbraak van goud voorbij de 2000 dollar grens bijna 20% onder het niveau van een jaar geleden. Beleggers in mijnaandelen lijken hiermee te willen aangeven dat ze niet geloven in de duurzaamheid van de opleving van de goudprijs. Het argument dat mijnaandelen mee bewegen met de brede aandelenmarkt gaat niet op want de meeste maken geen deel uit van een index.

Mijnaandelen waren vanuit historisch perspectief al heel goedkoop ten opzichte van goud zelf en de recente prijsbewegingen hebben dit verschil nog groter gemaakt. Bij de duurzame start van een nieuwe haussemarkt gaan beiden normaal hand in hand. Er zijn de voorbije drie jaar al tig valse starts geweest bij goud. Mijnaandelen moeten daarom eerder vroeg dan laat een inhaalbeweging maken want anders dreigt het binnenkort op ‘valse start tig+1’ uit te draaien voor goud.

Bron: CME FedWatch Tool

Systeemrisico: van theorie naar praktijk

Aan fysiek goud is geen enkel kredietrisico verbonden om de eenvoudige reden dat er geen financiële tegenpartij is. Goud is met andere woorden een actief dat autonoom waarde heeft.  Hiermee trap ik een open deur in want elke (potentiële) goudkoper weet dit natuurlijk al lang.

Toch wordt dit voordeel zelden echt naar waarde geschat. Dat komt omdat het heel weinig mis gaat met andere activa waar wel een tegenpartijrisico is. Obligatiehouders zijn afhankelijk van de kredietwaardigheid en solvabiliteit van de uitgevende overheid of het uitgevende bedrijf. Aandeelhouders leggen hun lot in handen van een management en spaarders in dat van de bank.  Dit nadeel ten opzichte van goud (en andere edelmetalen in eigen bezit) wordt door investeerders meestal niet als een nadeel beschouwd. Dit is plots wel zo als het eens misloopt.

Bankencrisis

De recente bankencrisis lijkt alweer bezworen, met dank aan de ‘backstop’ of het opvangnet van de centrale banken. In de Verenigde Staten werd een regeling getroffen waarbij de federale Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zich garant stelde voor alle deposito’s bij de probleembanken. In Europa kreeg het Zwitserse UBS grote waarborgen van de Zwitserse Nationale Bank (SNB) bij de veelbesproken redding van Crédit Suisse.

Centraal bankiers waren er als de kippen bij om er aan te herinneren dat deze crisis bijlange niet zo erg was als de globale financiële crisis van 2007-2008 toen verschillende grote financiële instellingen omvielen, met Lehman Brothers als summum.

Ze hebben natuurlijk geen andere keuze dan de gemoederen te bedaren, want paniek moet te allen prijze worden vermeden.  Om exact dezelfde reden moest de Federal Reserve op 22 maart de rente verhogen. Dit was met tegenzin, want de inflatie koelt duidelijk af en er waren meer argumenten om de rente ongewijzigd te houden dan om een nieuwe rentestap te doen. Maar de rente niet verhogen, in het midden de bankencrisis,  kon een ‘verkeerd’ signaal geven aan de markt die de beslissing kon interpreteren als een paniekreactie. Dit moest worden vermeden, zodat toch maar werd beslist wat de markt verwachtte.

Reddingacties met een prijs

Alle ‘reddingsacties’ van centrale bankiers en overheden komen met een prijs. De balansen van de centrale banken zijn groter in omvang dan ooit en hetzelfde is waar voor de globale schuldpositie. Die bedraagt meer dan 300 biljoen of 300000 miljard dollar, goed voor ongeveer 340% van het globale bruto binnenlandse product. Dit getal is zo groot dat het nauwelijks te bevatten valt.

Een belangrijk neveneffect van die hoge schuld is dat een normale marktwerking waarbij de rente stijgt, zoals de voorbije 12 maanden het geval was, nauwelijks nog mogelijk is. De rentelasten op de schuld dreigen dan zo hoog op te lopen dat deze niet meer bediend kunnen worden uit de lopende inkomsten uit normale economische groei. In de banksector leidde de rentestijging tot waardeverminderingen van de obligatieportefeuilles, met de gekende gevolgen.

Er zijn nog veel meer probleemniches zoals vastgoed en private equity. Daar horen we misschien binnenkort meer van of misschien ook niet, afhankelijk van hoe snel de regelgevers en centraal bankiers de problemen de kop indrukken.

Wat niet verandert, is dat de economie mathematisch nooit zo snel kan groeien dat de schuld (inclusief gecumuleerde rentelast) op eigen kracht kan worden afgebouwd. Daarom is er geen enkel ander alternatief dan een negatieve reële rente waarbij de inflatie dus hoger ligt dan de nominale rente. Maar soms zijn er uitzonderlijke omstandigheden met een snel oplopende inflatie waardoor de nominale rente toch snel moet worden verhoogd. Dit was het geval door de aanbodschok na de coronapandemie.

Volgens Jamie Dimon van JP Morgen is de bankencrisis nog niet voorbij en zullen de gevolgen zich nog lang laten voelen. Die man heeft overschot van gelijk. Het financiële systeem is om bovengenoemde redenen inherent onstabiel. Die onstabiliteit is vaak geen probleem en wordt meestal opgevangen. Tot het een keer niet zo is. En dan wordt het interessant om weer eens te kijken naar die activa zonder tegenpartijrisico.

Jul 18, 2024

Op naar nieuwe recordprijs voor goud!

+
Jun 13, 2024

Marktoverzicht juni 2024 Gezonde correctie

+
May 15, 2024

Marktoverzicht mei 2024 Consolidatiefase maakt de weg vrij voor verdere prijsstijgingen

+
Apr 10, 2024

Marktoverzicht april 2024 - Goud gaat parabolisch - Koen Lauwers

+
Mar 13, 2024

Marktoverzicht maart 2024 - Sentiment gedraaid

+
Feb 16, 2024

Marktoverzicht februari 2024 – Jaarstart in mineur

+
Jan 11, 2024

Marktoverzicht: Wat gaat 2024 voor edelmetalen brengen? En wat doet goudprijs in een verkiezingsjaar?

+
Dec 7, 2023

Marktoverzicht november 2023 – De technische koersdoorbraak voor nieuwe records

+
Dec 6, 2023

Goud op weg naar een nieuw record in 2024

+
Nov 17, 2023

De serie 'Een Goud Gesprek' nu ook te beluisteren als podcast

+
Nov 13, 2023

Ontmoeting tussen Biden en Xi allesbepalend voor goud

+
Nov 9, 2023

Marktoverzicht oktober 2023 – records in zicht voor goud

+
Nov 3, 2023

Een Goud Gesprek met Jean-Paul van Oudheusden: Leiden perverse systeemprikkels tot een big reset?

+
Oct 12, 2023

Een Goud Gesprek met Han de Jong: is de big reset al begonnen?

+
Oct 12, 2023

Marktoverzicht september 2023 – gaat goud naar 14.000 dollar per troy ounce?

+
Sep 29, 2023

Een Goud Gesprek met Jean-Paul van Oudheusden: blijven edelmetalen schaars?

+
Sep 13, 2023

Centrale banken diversifiëren deviezenvoorraad met goud vanwege onzekerheid

+
Sep 11, 2023

Een Goud Gesprek met Han de Jong: Winnen de BRICS landen het van het Westen?

+
Sep 11, 2023

Marktoverzicht zomer 2023: weinig prijsbewegingen, centrale banken blijven goud kopen

+
Aug 8, 2023

Een Goud Gesprek met Jean-Paul van Oudheusden: Mist Europa de boot met grondstoffen?

+
Jul 6, 2023

Het spel voor edelmetalen komt op de wagen

+
Jun 27, 2023

Komt de recessie er echt aan? Een Goud Gesprek met Han de Jong

+
Jun 19, 2023

Iedereen wil een goudmijn ontdekken. Een Goud Gesprek met Jean-Paul van Oudheusden

+
Jun 8, 2023

Marktoverzicht edelmetaal mei 2023

+
Jun 8, 2023

Centrale banken verklaren de liefde aan goud

+
Jun 6, 2023

Een Goud gesprek met Han de Jong: worden we in het westen armer?

+
May 23, 2023

Terugblik Symposium AmsterdamGold 11 mei 2023

+
May 16, 2023

sfeerimpressie AmsterdamGold Symposium 11 mei 2023

+
May 12, 2023

Komt de recessie?

+
May 8, 2023

Een Goud Gesprek met Jean-Paul van Oudheusden: papier versus fysiek goud en prijselasticiteit

+
May 2, 2023

Waarom het tijd is voor goud

+
May 1, 2023

Marktoverzicht april 2023: nog geen technische uitbraak goud

+
Apr 21, 2023

Een Goud Gesprek met Han de Jong: Inflatie, opkomende economieën en edelmetaal

+
Apr 18, 2023

Gebruikt zon-energie de zilvervoorraden op?

+
Apr 13, 2023

<Video> Een Goud Gesprek met Jean-Paul van Oudheusden: vraag naar edelmetalen blijft stijgen

+
Apr 12, 2023

Goud slecht grens van 2.000 dollar

+
Mar 24, 2023

<Video> Een Goud Gesprek met Han de Jong: Gaan we een crisis in?

+
Mar 20, 2023

Amerikaanse bankencrisis zorgt voor vuurwerk op goudmarkt

+
Mar 6, 2023

Nieuwe website AmsterdamGold gelanceerd

+
Mar 6, 2023

Energietransitie gunstig voor de vraag naar zilver

+
Feb 17, 2023

Op zoek naar een steunniveau

+
Feb 7, 2023

Daar is de voorspelde correctie

+
Jan 20, 2023

Goud zet opmars voort

+
Jan 11, 2023

Terugblik & vooruitblik

+
Dec 23, 2022

Goud naar 3000 dollar in 2023?

+
Dec 6, 2022

November breekt de ban

+
Nov 9, 2022

Recordkwartaal voor goudaankopen centrale banken

+
Sep 20, 2022

Flirten met technische steunniveaus & Moskou de nieuwe goudhub van de wereld?

+
Aug 22, 2022

51 jaar na Bretton Woods

+
Aug 8, 2022

Technische steun goud & zilver houden stand

+
Jul 19, 2022

Alle ogen gericht op de centrale bankiers

+
Jun 20, 2022

Goud als rustpunt op turbulente markten

+
Jun 3, 2022

Bescheiden herstel

+
May 20, 2022

Komt er een nieuwe schuldencrisis in de eurozone?

+
May 9, 2022

Dollar en rente nekken uitbraakpoging

+
Apr 19, 2022

Flirten met uitbraakniveaus

+
Apr 5, 2022

Wachten op nieuwe trigger

+
Mar 26, 2022

Aanhoudende hoge volatiliteit

+
Mar 3, 2022

Goud in oorlogstijden

+
Feb 17, 2022

Voorzichtig optimisme

+
Feb 4, 2022

Prijsvolatiliteit en het belang van ”good delivery” goud

+
Sep 2, 2021

Stagflatie-scenario gunstig voor goud

+
Actuele reviews

Prima service

Prima service

Jan

1 week geleden

Prima organisatie.

Prima organisatie. Professioneel, kwaliteit en veilig gevoel

HB

1 week geleden

De mensen van Amsterdam Gold vormen het bedrijf

De mensen die Amsterdam Gold vormen, zijn allereerst heel prettig in de omgang en ook deskundig. Maar het eerste is wat ons als mensen allemaal aan elkaar bind. Oprechte complimenten aan het hele bedrijf

Paul

2 weken geleden

Goed contact en op een prettige manier geholpen

Goed contact en op een prettige manier geholpen

H.

2 weken geleden

Toppers!

Snelle service en flexibel. Door een fout aan mijn kant het metaal op een foute datum aangeleverd. Dit was geen enkel probleem ik ben alsnog snel en vriendelijk geholpen.

Klant

3 weken geleden

Altijd professioneel en vriendelijk de…

Altijd professioneel en vriendelijk de omgang met Amsterdam Gold.

Willem

1 maand geleden

Snelle en correcte afhandeling van de…

Snelle en correcte afhandeling van de bestelling.

N.

1 maand geleden

Ik had een bestelling gedaan ik werd…

Ik had een bestelling gedaan ik werd netjes 30 min van te voren gebeld, zodat ik er voor kon zorgen dat ik op tijd thuis aanwezig kon zijn. Nertjes op tijd ook bij mij aan de stoep. Vriendelijke meneer die me groette en me om me ID vroeg ter controle voor de veiligheid dat het in goede handen komt. Tevreden met de service van Amsterdam Gold.

Levi

1 maand geleden

Goede communicatie bij de aankoop en…

Goede communicatie bij de aankoop en bij de levering idem.

Johanna

1 maand geleden

Top service en voelt heel vertrouwd..

Top service en voelt heel vertrouwd..

Atilla

1 maand geleden

Een voorbeeld voor anderen

Keurig netjes, gastvrij, efficiënt en betrouwbaar. Top

dr

2 maanden geleden

Proces was duidelijk en eenvoudig

Proces was duidelijk en eenvoudig. Communicatie mbt bezorging effectief en precies zoals afgesproken.

Claske

2 maanden geleden

Beoordeeld met 4.9 van de 5 gebaseerd op 2,074 reviews op
logo
Adres

Danzigerkade 2
1013 AP, Amsterdam

+31 (0)20 65 89 555
info@amsterdamgold.com

Openingstijden

Wij zijn beschikbaar en heten u welkom in onze showroom op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. Maak online een afspraak.

Voor uw privacy en veiligheid is bezoek alleen mogelijk op afspraak. Wij vragen u om een geldig identiteitsbewijs bij binnenkomst.

Nieuwsbrief

Meld u zich aan voor de nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws

Copyright © 2024 AmsterdamGold. Alle rechten voorbehouden.