NL amsterdamgold EN amsterdamgold

Goudbaren

Alle goudbaren die door AmsterdamGold worden geleverd zijn nieuw gegoten en afkomstig van een door de London Bullion Market Association (LBMA) geaccrediteerde producent. De kwaliteit van deze smelters wordt wereldwijd erkend en de baren kunnen daardoor eenvoudig en zonder verdere analyse worden verhandeld.

De goudbaar is de bekendste vorm van goudinvestering die bestaat. Zowel op televisie als in het echt heeft een serieuze bank goudbaren in de kluis. Een goudbaar is namelijk de meest praktische manier om hoge waarde compact en duurzaam op te slaan. Duurzaam omdat goud niet vergaat, slijt of roest. Compact omdat goud gedurende de laatste tweeduizend jaar altijd een hoge waarde in verhouding tot volume heeft.

Het voordeel van goudbaren boven gouden munten is gelegen in de relatieve kosten. Wanneer men goud wil verhandelen in volumes groter dan enkele tientallen grammen dan zullen over het algemeen de transactie- en productiekosten van goudbaren lager liggen dan bij gouden munten. Gouden munten zijn immers bewerkelijker te produceren dan baren. Het grootste gangbare volume goudbaar is de 12,5 kilobaar. Dit is de baar die bekend is uit films, zoals Goldfinger.

Er zijn zeer veel soorten goudbaren, in zeer uiteenlopende gewichten. Er zijn niet alleen verschillen gewichten, maar goudbaren worden ook gegoten in verschillende gewichtsmaten. Er zijn de Hong Kong taël van 37,429 gram, de taël uit Taiwan van 37,500 gram, de Indiase tola van 11,663 gram en de standaardmaat: de troy ounce (31,103 gram). Het zijn allemaal officiële gewichten, maar vooral baren in kilo’s of troy ounce zijn wereldwijd goed verhandelbaar.

Naast verschillende gewichtsmaten zijn er natuurlijk verschillende smelters. Ook voor smelters geldt dat er maar enkelen wereldwijd erkend zijn en daardoor goed verhandelbaar. Het belangrijkste voor goudbaarproducenten is LBMA certificering. Deze certificering wordt uitgereikt door de Londen Bullion Market Association die toezicht houdt op de productieprocessen van bij de LBMA aangesloten smelters. De LBMA zet al sinds 1919 in verschillende vormen de standaard voor de internationale goudhandel.

NB. AmsterdamGold handelt uitsluitend in goudbaren van door de LBMA geaccrediteerde smelters. Dat maakt de goudbaren die u bij AmsterdamGold koopt zowel wat betreft het gewicht als de smelter wereldwijd goed verhandelbaar zijn.

De accreditatie van goudbaren door de London Bullion Market heeft in eerste instantie te maken met de zuiverheid van de baren. Waar het baren van beleggingsgoud betreft is de hoogste zuiverheid vereist. De zuiverheid van goud wordt uitgedrukt in delen goud per duizend (fineness). Dat betekent dat goudbaren met de opdruk 999,9 gegarandeerd 999,9 delen goud per 1000 bevatten. Die 999,9 is de standaard voor zuiver beleggingsgoud. Alle goudbaren van AmsterdamGold hebben dan ook gegarandeerd deze zuiverheid.

Zuiver goud heeft een soortelijk gewicht van 19,3 gram per kubieke centimeter. Dat gewicht is zeer hoog en het zal veel mensen dan ook verbazen hoe klein een kilobaar van zuiver goud is. U moet bij een kilobaar goud denken aan de grootte van een flinke bonbon. De belangrijkste garantie van zuiverheid is dan ook van het gewicht af te leiden. Dit is gebaseerd op het principe van Archimedes. Als u het volume van een goudbaar meet kunt u dat afzetten tegen het gewicht. Wanneer die verhoudingen kloppen heeft u al een goede indicatie van echtheid.    

Andere manieren van testen zijn lastiger thuis te doen. Goud is te controleren middels XRF (röntgen) straling, daarbij worden echter alleen de buitenste lagen getest. Voor goudbaren is daarom stroomgeleiding ook een belangrijke indicator van zuiverheid. De belangrijkste test kunt u wel zelf doen. Dat is het maken van een goede inschatting van de betrouwbaarheid van uw leverancier. Wanneer u zaken doet met een solide bedrijf dat zich 100% garant stelt voor de zuiverheid van door hen geleverd goud, dan heeft u de beste garantie van kwaliteit.

Bij het kiezen tussen de verschillende goudbaren is het belangrijk dat u nadenkt over het doel van uw goud investering. Als u een groot deel van uw vrij besteedbaar vermogen in goud wenst om te zetten is het wellicht goed om uw goudaanschaf op te delen in kleinere coupures. Dan kunt u desgewenst een gedeelte vrijmaken voor een grote aankoop. Stel, u heeft een vrij besteedbaar vermogen van 50.000 euro, dan zijn vier baren van 250 gram handiger dan een kilobaar. Een kleine verbouwing of een luxe vakantie zijn dan te voldoen zonder dat u de hele investering weer volledig hoeft om te zetten.

Bent u vrij zeker dat u het bedrag voor langere tijd niet hoeft te gebruiken dan is het voordeliger grote baren te kiezen. De relatieve kosten van goudbaren nemen namelijk af naarmate de goudbaar groter wordt. Het is natuurlijk wel zo dat in tijden van monetaire onzekerheid of crisis, ander vermogen (geld, aandelen) waarde kan verliezen. In dat geval is een flexibele goudvoorraad ook wenselijk, al had u oorspronkelijk een lange termijn belegging in gedachten. Veel klanten van AmsterdamGold kopen daarom goudbaren van verschillende gewichten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuele koersen 5:35 Goud € 54.868 per kilo Zilver € 707 per kilo
Trustpilot
Het laatste goudnieuws?

Opslag van goud en zilver


Opslag van goud en zilver


Onze showroom

Showroom

Bedrijfsvideo


Bedrijfsvideo